Reklamační řád
IRD distribuce, s.r.o.

(Platný od 1.1.2012)1. Záruční reklamace


Při uplatnění záruční opravy musí být výrobek odeslán do autorizovaného servisního střediska nejpozději další pracovní den od data přijetí od koncového zákazníka, aby byla reklamace vyřízena do 30 dnů. Pokud tato podmínka není splněna, prodlouží se 30 dnů o dny, které byla reklamace na prodejně a měla být už odeslána. Výrobek musí být vždy odeslán spolu s:

 1. Platným záručním listem
 2. Vyplněným datem prodeje
 3. Výrobním číslem (IMEI)
 4. Razítkem a podpisem prodejce
 5. Kopií dokladu o koupi
 6. Reklamačním protokolem s přesným popisem závady

Záruční list nesmí být dodatečně přepisovaný ani jiným způsobem upravovaný.

Při žádosti o výměnu výrobku, nebo vrácení peněz musí být výrobek zaslán dodavateli nejpozději do 30 dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaného servisního střediska). V době žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, musí být reklamace v záruce, dokud nebude přijata výrobcem. Výrobek musí být dodán kompletní! Dodavatel řeší tuto žádost buď vrácením plné kupní ceny výrobku, nebo výměnou za stejný výrobek. Rozhodnutí o způsobu vyřešení takového požadavku je plně na straně dodavatele. Při žádosti o dobropis z důvodu 3. stejné projevené závady musí být závada 2x odstraněna servisním střediskem a poslední musí být pouze posouzena servisním střediskem (diagnostika). Všechny tři protokoly ze servisu a reklamační protokoly sepsané koncovým zákazníkům musí být přiloženy. Výrobek musí být dodán kompletní!

Dodavatel si může dodatečně vyžádat doklad o koupi (fakturu), kde je uvedeno výrobní číslo (IMEI) daného mobilního telefonu.

Při žádosti o dobropis z důvodu vícenásobné závady (nemusí jít o stejnou závadu), ale předchozí 3 a další oprava musí být uznány. Poslední musí být pouze posouzena servisním střediskem. Všechny protokoly ze servisu a reklamační protokoly sepsané koncovým zákazníkům musí být přiloženy. Výrobek musí být dodán kompletní!

V žádném případě nedoporučujeme vracet kupní částku koncovému zákazníkovi před obdržením vyjádření, nebo před uplynutím zákonné lhůty 30 dnů na vyřešení reklamace. Výrobek Vám může být zaslán zpět, pokud bude v autorizovaném servisním středisku nebo u dodavatele zjištěno, že se závada neprojevuje nebo se neslučuje se záručními podmínkami, nebo není žádost o dobropis z nějakého jiného důvodu oprávněná. Reklamace Vám pak bude vrácena zpět jako neoprávněná!

Při žádosti o dobropis z důvodu překročení 30 denní lhůty autorizovaným servisním střediskem při záruční opravě je nutné dodat servisní protokol, na kterém servisní středisko jasně potvrzuje překročení 30 dní svou vinou, nebo ze kterého to vzhledem k uvedeným údajům (datum příjmu a ukončení opravy) jasně vyplývá. V případě, že tomu tak není, je nutné doložit přepravní doklady, z nichž bude vina servisního střediska jasně prokazatelná. Výrobek musí být kompletní!

Při odesílání příslušenství do autorizovaného servisního střediska je nutné, aby byl přiložen pokladní doklad a doklad o koupi od dodavatele.
Ochranná fólie/sklo displeje není standardní součástí přístroje, jedná se o volitelné příslušenství a v případě servisního zásahu musí být z přístroje odstraněno z důvodu dodržení schválených technologických postupů. Servisní středisko ochrannou fólii ani ochranné sklo nenahrazuje, nejsou standardním vybavením přístroje.
Vadné příslušenství se nepovažuje za vadu telefonu a zpravidla se řeší výměnou za nový kus daného příslušenství! Výměnu nabíječky, handsfree, apod., proto se nepočítá mezi vícenásobné závady!
V případě, že reklamace zboží bude výrobcem nebo servisem odmítnuta jako neoprávněná, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s posouzením závady servisem nebo výrobcem, jakož i ostatních účelně vynaložených nákladů (zejména nákladů dopravného či poštovného za odeslání zboží k posouzení apod.).
Náklady spojené s případným zasláním zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace nese kupující.
Záruční doba pro výrobky Apple nakoupené obchodním partnerem je pouze 12 měsíců ode dne dodání.2. Předprodejní reklamace


Na předprodejní reklamaci je možné zaslat pouze výrobek, u kterého od data nákupu od dodavatele neuplynulo více než 30 dní.

 1. V telefonu nesmí být uložena žádná data
 2. Záruční list musí být přiložen a nevyplněný
 3. Výrobek musí být v kompletním balení
 4. Výrobek nesmí jevit žádné známky používání a musí mít nalepené původní ochranné fólie
 5. Je třeba přiložit reklamační protokol s přesným popisem závady

Předprodejní reklamace budou zaslány do servisu, opravené a vráceny odběrateli. Pokud půjde o neodstranitelnou závadu, výrobek bude vyměněn za nový kus, případně řešený dobropisem. O způsobu řešení reklamace rozhodne dodavatel. Pokud nebude zasláno kompletní balení, může dodavatel odeslat výrobek zpět odběrateli na jeho náklady bez vyřešení. Sony Ericsson – Servisní středisko neobsluhuje předprodejní reklamace mobilních telefonů, tudíž tyto typy reklamací jsou posílány přímo na dodavatele (IRD distribuce, s.r.o.) Prodávající je oprávněn i jednostranně měnit tento reklamační řád, a to zejména v návaznosti na změnu podmínek výrobců a dodavatelů.
3. Aktuální informace


(Aktualizováno 15. 3. 2021)

Změna servisního střediska pro značku Ulefone
Vážení obchodní partneři,
Od 1. 3. 2021 došlo ke změně servisního partnera pro značku Ulefone a to jak pro záruční, tak placené opravy.

Novým servisním partnerem je společnost:

BRITEX-CZ
+420 312 242 415-9
mobil@britex.cz
Milady Horákové 125
Kladno, 272 01 CZ

Odeslání záruční reklamace do servisního střediska je možné na náklady příjemce. Přepravu je možné objednat na emailové adrese: expedice@britex.cz.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Servisní středisko ESC
Změna emailové adresy pro objednání svozů:
emailová adresa plazabo@esc.sk se stává neplatnou a byla nahrazena emailovou adresou pro veškerou komunikaci a objednání svozů - hodonin@escsk.eu


Způsob odeslání záručních reklamací značky NOKIA

Odeslání záruční reklamace do servisního střediska je možné na náklady příjemce. Přepravu je možné objednat na emailové adrese: expedice@britex.cz
Reklamaci je nutné velmi dobře zabalit, přiložit průvodní dopis a doklad o koupi, kde bude vyznačeno IMEI. Pokud bude využit jiný způsob přepravy, než doporučený, vzniknou náklady, které nebudou z naší strany hrazeny.
V případě uznání nároku na odstoupení od kupní smlouvy bude zařízení ponechané v servisním středisku a Vám se zpět vrátí pouze servisní protokol. V tomto případě si svůj nárok uplatněte u svého dodavatele.
Scan kompletní servisní dokumentace /t.j. pouze servisní protokoly/ je nutné poslat na email: reklamace@irddistribuce.cz
Na základě servisního protokolu, kde bude uznaný nárok na odstoupení od kupní smlouvy, Vám bude vystavený dobropis.
Prosíme, reklamační protokoly posílejte čitelné a bezodkladně, protokol nesmí být starší 3 měsíců.

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
mobil@britex.cz
www.britex.cz


S platností od 1.5.2016 budou akceptovány pouze reklamace zadané přes eshop, v jiném případě budou vráceny neuznané zpět.
Toto se týká i oprav mobilních telefonů ZOPO. Nezadané reklamace budou vráceny zpět a čas, který bude ztracen přepravou, nebude akceptován do doby reklamace (30 dnů). V případě, že reklamace nepůjde přes eshop zadat, kontaktujte prosím reklamační oddělení na emailu: Reklamace, kde Vám bude RMA číslo obratem přiděleno.


Dovolte nám informovat vás o změně, platné od 12. 8. 2019, servisního střediska pro značky Doogee, Umidigi, realme, Lenovo z oficiální distribuce:
Service commerce s.r.o.
U Trati 3134/36a
Praha 10
100 00

Objednávky svozů možné na emailu:
info@service-commerce.cz

Reklamace Maxcom jsou nyní zasílány do servisní střediska:
(Níže uvedený i kontakt pro objednání svozu zařízení)
iQmobil, s.r.o.
Dom mobilov
Wolkrova 2
851 01 Bratislava
Slovenska republika
tel. ČR: +420 602 86 52 12
tel. SR: +421 907 07 22 11
e-mail: servis@maxcom-shop.eu
objednávky svozu: www.maxcom-shop.eu/servis
S platností od 1.2.2016 je změněna záruční doba u některého příslušenství - z 24 na 12 měsíců (vždy uvedeno u výrobku). Záruční doba na kapacitu baterie je 6 měsíců.
Reklamace AllView:
Pro reklamace těchto přístrojů využívejte prosím servisní středisko
C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Čivice
V případě zaslání reklamace vždy přikládejte:
- průvdní dopis s uvedenou vadou
- vyplněný záruční list nebo daňový doklad (obě možnosti s řádně vyplněným IMEI) a datem prodeje


Reklamace náhradních dílů:
Reklamace LCD - Otestujte před nalepením! Pokud není díl měněn v autorizovaném servisu dané značky, na použitý díl se záruka nevztahuje.

Servisní středisko pro reklamace mobilních telefonů Prestigio již není Arvato services.

Mobilní telefony značky ZOPO a Xiaomi odeslané na placené opravy do našeho servisního střediska budou v případě nesouhlasu s CN odeslány zpět s poplatky na diagnostiku a dopravné - 400,- Kč vč. DPH. To stejné platí i u reklamací odeslaných na záruční opravu, u kterých bude zjištěno evidentní poškození viditelné z pohledu uživatele (bez rozebrání telefonu) - opět při nesouhlasu s námi zaslaným CN.Změny v reklamačním postupu u značky LG:
Požadavek na vyzvednutí zakázky lze objednat e-mailem na e-mailové adrese lg.hub@realtimetec.cz nebo telefony na opravu lze zaslat přímo na adresu:
REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.,
MC HUB LG,
Dolní Roveň 288,
533 71,
Česká republika

Emailová objednávka svozu (na emailu: reklamace@irddistribuce.cz) musí obsahovat důležité údaje o výrobku (minimálně model, IMEI) a jednoznačnou identifikaci odesílatele (název společnosti, adresu pro vyzvednutí/doručení, jméno a telefon kontaktní osoby). Pokud chcete na objednávku přepravy uvést referenci nebo poznámku pro řidiče nebo příjemce, uveďte je prosím do e-mailové objednávky.
K reklamovanému telefonu nutno přiložit reklamační protokol prodejce s jasným popisem závady a informací o obsahu příslušenství (nabíječka, sluchátka apod.) a v případě požadavku na odstoupení od kupní smlouvy všechny předchozí servisní listy.

 
 

 

 

Porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 
 

 
Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 
 
 

 

 

Technické řešení © 2021 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.irdcz-shop.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.