Reklamační řád
IRD distribuce, s.r.o.

(Platný od 1.1.2012)

1. Záruční reklamace

Při uplatnění záruční opravy musí být výrobek odeslán do autorizovaného servisního střediska nejpozději další pracovní den od data přijetí od koncového zákazníka, aby byla reklamace vyřízena do 30 dnů. Pokud tato podmínka není splněna, prodlouží se 30 dnů o dny, které byla reklamace na prodejně a měla být už odeslána. Výrobek musí být vždy odeslán spolu s:

 1. Platným záručním listem
 2. Vyplněným datem prodeje
 3. Výrobním číslem (IMEI)
 4. Razítkem a podpisem prodejce
 5. Kopií dokladu o koupi
 6. Reklamačním protokolem s přesným popisem závady

Záruční list nesmí být dodatečně přepisovaný ani jiným způsobem upravovaný.

Při žádosti o výměnu výrobku, nebo vrácení peněz musí být výrobek zaslán dodavateli nejpozději do 30 dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaného servisního střediska). V době žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, musí být reklamace v záruce, dokud nebude přijata výrobcem. Výrobek musí být dodán kompletní! Dodavatel řeší tuto žádost buď vrácením plné kupní ceny výrobku, nebo výměnou za stejný výrobek. Rozhodnutí o způsobu vyřešení takového požadavku je plně na straně dodavatele. Při žádosti o dobropis z důvodu 3. stejné projevené závady musí být závada 2x odstraněna servisním střediskem a poslední musí být pouze posouzena servisním střediskem (diagnostika). Všechny tři protokoly ze servisu a reklamační protokoly sepsané koncovým zákazníkům musí být přiloženy. Výrobek musí být dodán kompletní!

Dodavatel si může dodatečně vyžádat doklad o koupi (fakturu), kde je uvedeno výrobní číslo (IMEI) daného mobilního telefonu.

Při žádosti o dobropis z důvodu vícenásobné závady (nemusí jít o stejnou závadu), ale předchozí 3 a další oprava musí být uznány. Poslední musí být pouze posouzena servisním střediskem. Všechny protokoly ze servisu a reklamační protokoly sepsané koncovým zákazníkům musí být přiloženy. Výrobek musí být dodán kompletní!

V žádném případě nedoporučujeme vracet kupní částku koncovému zákazníkovi před obdržením vyjádření, nebo před uplynutím zákonné lhůty 30 dnů na vyřešení reklamace. Výrobek Vám může být zaslán zpět, pokud bude v autorizovaném servisním středisku nebo u dodavatele zjištěno, že se závada neprojevuje nebo se neslučuje se záručními podmínkami, nebo není žádost o dobropis z nějakého jiného důvodu oprávněná. Reklamace Vám pak bude vrácena zpět jako neoprávněná!

Při žádosti o dobropis z důvodu překročení 30 denní lhůty autorizovaným servisním střediskem při záruční opravě je nutné dodat servisní protokol, na kterém servisní středisko jasně potvrzuje překročení 30 dní svou vinou, nebo ze kterého to vzhledem k uvedeným údajům (datum příjmu a ukončení opravy) jasně vyplývá. V případě, že tomu tak není, je nutné doložit přepravní doklady, z nichž bude vina servisního střediska jasně prokazatelná. Výrobek musí být kompletní!

Při odesílání příslušenství do autorizovaného servisního střediska je nutné, aby byl přiložen pokladní doklad a doklad o koupi od dodavatele.
Ochranná fólie/sklo displeje není standardní součástí přístroje, jedná se o volitelné příslušenství a v případě servisního zásahu musí být z přístroje odstraněno z důvodu dodržení schválených technologických postupů. Servisní středisko ochrannou fólii ani ochranné sklo nenahrazuje, nejsou standardním vybavením přístroje.
Vadné příslušenství se nepovažuje za vadu telefonu a zpravidla se řeší výměnou za nový kus daného příslušenství! Výměnu nabíječky, handsfree, apod., proto se nepočítá mezi vícenásobné závady!

V případě, že reklamace zboží bude výrobcem nebo servisem odmítnuta jako neoprávněná, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s posouzením závady servisem nebo výrobcem, jakož i ostatních účelně vynaložených nákladů (zejména nákladů dopravného či poštovného za odeslání zboží k posouzení apod.).
Náklady spojené s případným zasláním zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace nese kupující.
Záruční doba pro výrobky Apple nakoupené obchodním partnerem je pouze 12 měsíců ode dne dodání.2. Předprodejní reklamace

Na předprodejní reklamaci je možné zaslat pouze výrobek, u kterého od data nákupu od dodavatele neuplynulo více než 30 dní.

 1. V telefonu nesmí být uložena žádná data
 2. Záruční list musí být přiložen a nevyplněný
 3. Výrobek musí být v kompletním balení
 4. Výrobek nesmí jevit žádné známky používání a musí mít nalepené původní ochranné fólie
 5. Je třeba přiložit reklamační protokol s přesným popisem závady

Předprodejní reklamace budou zaslány do servisu, opravené a vráceny odběrateli. Pokud půjde o neodstranitelnou závadu, výrobek bude vyměněn za nový kus, případně řešený dobropisem. O způsobu řešení reklamace rozhodne dodavatel. Pokud nebude zasláno kompletní balení, může dodavatel odeslat výrobek zpět odběrateli na jeho náklady bez vyřešení. Sony Ericsson – Servisní středisko neobsluhuje předprodejní reklamace mobilních telefonů, tudíž tyto typy reklamací jsou posílány přímo na dodavatele (IRD distribuce, s.r.o.) Prodávající je oprávněn i jednostranně měnit tento reklamační řád, a to zejména v návaznosti na změnu podmínek výrobců a dodavatelů.Změny a dodatky

Změna servisního střediska pro značku Ulefone (1.3.2021)

Od 1. 3. 2021 došlo ke změně servisního partnera pro značku Ulefone a to jak pro záruční, tak placené opravy.
Nové servisní středisko: BRITEX CZ s.r.o., Milady Horákové 125, 27201 Kladno
Odeslání záruční reklamace do servisního střediska je možné na náklady příjemce.
Přepravu je možné objednat na emailové adrese: expedice@britex.cz

ESC - změna emailové adresy pro objednání svozů

Emailová adresa plazabo@esc.sk se stává neplatnou a byla nahrazena emailovou adresou pro veškerou komunikaci a objednání svozů - hodonin@escsk.eu

Způsob odeslání záručních reklamací značky NOKIA

Odeslání záruční reklamace do servisního střediska je možné na náklady příjemce. Přepravu je možné objednat na emailové adrese: expedice@britex.cz
Reklamaci je nutné velmi dobře zabalit, přiložit průvodní dopis a doklad o koupi, kde bude vyznačeno IMEI. Pokud bude využit jiný způsob přepravy, než doporučený, vzniknou náklady, které nebudou z naší strany hrazeny.
V případě uznání nároku na odstoupení od kupní smlouvy bude zařízení ponechané v servisním středisku a Vám se zpět vrátí pouze servisní protokol. V tomto případě si svůj nárok uplatněte u svého dodavatele.
Scan kompletní servisní dokumentace /t.j. pouze servisní protokoly/ je nutné poslat na email: reklamace@irddistribuce.cz
Na základě servisního protokolu, kde bude uznaný nárok na odstoupení od kupní smlouvy, Vám bude vystavený dobropis.
Prosíme, reklamační protokoly posílejte čitelné a bezodkladně, protokol nesmí být starší 3 měsíců.
Adresa: BRITEX CZ s.r.o., Milady Horákové 125, 27201 Kladno

Reklamace náhradních dílů:

Reklamace LCD - Otestujte před nalepením! Pokud není díl měněn v autorizovaném servisu dané značky, na použitý díl se záruka nevztahuje.

Amazfit / ZEPP

IRD Distribuce s.r.o.

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

Alcatel

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

Apple

BRITEX-CZ
(operátorské telefony)

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

VSP DATA a.s

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

Doogee

VSP DATA a.s

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

IRD Distribuce s.r.o.
(pouze hodinky)

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

Doro

VSP DATA a.s

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

eStar

VSP DATA a.s

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

Honor

IRD Distribuce s.r.o.
(pouze sluchátka)

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

Huawei

BPS Mobil, s.r.o.

V hlinkách 11a
779 00, Olomouc

info@bpsmobil.cz
+420 608 883 081

Infinix

BPS Mobil, s.r.o.

Reklamační formulář:

https://servis.bpsmobil.cz/default.asp?servicenew=1

Lenovo

VSP DATA a.s
(Pouze K9, Z6 Pro, A6 Note, K10 Plus, K10 Note, S5 Pro, K5 Pro - z IRD distribuce)

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

ESC sk & cz s.r.o
(ostatní modely telefonů)

Nádražní 686/9
602 00 Brno

Tel: 538 700 980
hodonin@escsk.eu

van Eupen Repair Czech s.r.o.
(Lenovo tablety)

Nupharo Campus, Knínice 55
403 35 Libouchec

www.vaneupen.com
+420 474 534 999
lenovo-service@vaneupen.com

IRD Distribuce s.r.o.
(hodinky a vysavače)

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

LG

AE Servis

U SVOBODÁRNY 2460/3A
Praha 9, 190 00

info@aeservis.cz

Microsoft

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

Motorola

IRD Distribuce s.r.o.
(předprodejní reklamace)

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

ESC sk & cz s.r.o

Reklamační formulář naleznete zde

Tel: 538 700 980
hodonin@escsk.eu

Niceboy

NICEBOY s.r.o.

Bečovská 939
Praha 22 - Uhříněves, 104 00

Reklamační formulář naleznete zde
info@niceboy.cz

Nokia

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

Oppo

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

OnePlus

IRD Distribuce s.r.o.

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

Realme

VSP DATA a.s

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

Renewd

Renewd

renewd.com/cs/zaruka

Samsung

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

Sony

ESC sk & cz s.r.o
(ostatní modely telefonů)

Nádražní 686/9
602 00 Brno

Tel: 538 700 980
hodonin@escsk.eu

Ulefone

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

IRD Distribuce s.r.o.
(pouze hodinky)

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

Umidigi

VSP DATA a.s

Service Park area, Prumyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II

www.vspdata.cz
+420 381 489 801

IRD Distribuce s.r.o.
(pouze hodinky)

U trati 36a
10 000, Praha 10

reklamace@irddistribuce.cz
+420 703 424 847

Vodafone

BRITEX-CZ
(Vodafone telefony s výjimkou Vodafone Smart IV)

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

Arvato Services
(Vodafone Smart IV)

Osvobození 535
Stochov 273 03

www.arvato-services.cz
Tel: 312 560 560
info.cz@arvato.com

ZTE

BRITEX-CZ

Milady Horákové 125
27201 Kladno

www.britex.cz
+420 312 242 415-9

  
 

 
Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 
 
 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.   Nastavení souborů cookie